Rekrutacja

Bezpłatna Szkoła Katolicka w Gryźlinach

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022!

Zapraszamy do naszej szkoły.

Każdy znajdzie coś dla siebie i własnego rozwoju.

ZAPEWNIAMY:

  • całkowicie BEZPŁATNĄ naukę,

  • Dostosowanie do nauki zdalnej poprzez Office 365 i możliwość wypożyczania laptopa,
  • ciepłą, przyjazną atmosferę,
  • dobrze zorganizowany proces kształcenia i wychowania służący rozwojowi każdego ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy oraz ciekawych pomocy dydaktycznych,
  • bezpieczeństwo,
  • aktywną świetlicę szkolną w godzinach 7:00 – 16:00,
  • ciekawe formy pracy z uczniami, zajęcia dodatkowe.

Każdy znajdzie coś dla siebie i własnego rozwoju.

ZAPRASZAMY!!!

tel. 89 519 18 60 / zadzwoń,

dowiedz się więcej !

Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola/Szkoły. Prosimy o wypełnienie dokumentu oraz przesłanie go w formie elektronicznej: spgryzliny1@wp.pl  lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach, Gryźliny, ul. Jana Baczewskiego 17, 11-034 Stawiguda.

KARTA ZGŁOSZENIA